субота, 28 березня 2015 р.

                   Відповідно до Концепції екологічної освіти України,                        з метою впровадження системи екологічної освіти в ПТНЗ,                    підвищення якості навчально-виховного процесу                                   та рівня організації позаурочної роботи на базі                                                          ДНЗ «Подільський центр ПТО»                                                         було створено регіональний Центр екологічної освіти


Об’єктом регіонального Центру  є освітній простір, що стимулює формування і розвиток екологічного мислення здобувачів освіти ЗП(ПТ)О регіону, а предметом – освітньо-виховна і методична діяльність, спрямована на формування морально-етичного ставлення до природного навколишнього середовища здобувачів освіти ЗП(ПТ)О у професійній діяльності і повсякденному житті.
Основними завданнями Центру є:
◊ координація освітньо-виховної екологічної діяльності ЗП(ПТ)О регіону;
◊ аналіз і визначення якості програм, навчально-методичної літератури, еколого освітніх заходів в діяльності ЗП (ПТ)О регіону;
◊ опрацювання, апробація і впровадження інноваційних підходів до організації екологічної діяльності здобувачів освіти;
◊ координація методичної роботи викладачів ЗП(ПТ)О регіону у галузі екологічної освіти.
Завдання, що покладаються на функціонування регіонального центру, визначають основні напрямки його діяльності. Водночас хочеться  зазначити, що таке розмежування є умовним. Адже усі напрямки безпосередньо знаходяться у внутрішньому взаємозв’язку, а високого рівня їхньої ефективності можна досягти тільки на компенсаційних засадах. Отже, найбільш доцільними визначено створення таких напрямків:
  • координаційного;
  • методичного;
  • еколого-практичного;
  • консультативного.
 Регіональний Центр екологічної освіти уклав договори про співпрацю з Національним природним парком «Подільські Товтри» та еколого-натуралістичним центром учнівської молоді.
Згідно з Концепцією екологічної освіти, природоохоронна робота Центру спрямована на формування екологічної культури особистості, виховання потреби участі кожного у справі охорони природи, екологічно доцільної поведінки людини. Знання, що отримують здобувачі освіти, мають пройти через світ емоцій, почуттів, отримати особисту оцінку й поступово трансформуватися в екологічні переконання та екологічні потреби. Це можливо шляхом використання конкретних форм і методів, спрямованих на формування екологічної компетенції молоді й активізації її практичної природоохоронної діяльності. 
Традиційними формами позакласної роботи Центру екологічної освіти є:
-          проведення екологічних акцій: «Турист в чистому місті», «Живи, ялинко, живи», «Врятуємо первоцвіти», «Чисте джерело», «STOP - сміття», 
«Екологічний патруль»;
-          проведення виховних годин: «Природа, екологія і ми», «Україна – наш дім. Хай завжди буде чисто в нім!», «Подих рідної землі», «Тварини потребують нашої охорони»;
-          конкурси плакатів: «Злови момент життя», «Ріки нашого життя – то все чистая вода», «Екологічні проблеми людства», «Екологія Кам’янеччини», «Птахи рідного краю», «Озоновий шар: значення та охорона», «Вода – джерело життя»;
-          вікторини: «Збереження води», «Рослини в нашому житті», «Чи знаєш ти птахів?»;
-          розробки екологічних проєктів: «Оздоровлення річки Смотрич», «Що ми п’ємо?»;
-          учнівські семінари: «День захисту тварин», «Водні багатства рідного краю», «2 лютого – День водно-болотних угідь», «Екологічні проблеми рідного краю»;
-          науково-практичні конференції: «Думай локально, дій глобально», «Оберігаючи природу, збагачуємось духовно».